Valpreventietraining ‘In Balans’ op De Huet van start

In de Achterhoek is een toename van de vergrijzing te zien en daarnaast blijven ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen wat de kans op vallen vergroot. Om vallen te voorkomen of te leren vallen is een valpreventietraining zeer zinvol. Sportservice Doetinchem start daarom een valpreventietraining in de wijk De Huet.

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat door het volgen van een valpreventietraining van een aantal weken het aantal valincidenten afneemt en valrisico’s voorkomen kunnen worden. Sportservice Doetinchem start deze training op De Huet, maar het doel is om het uiteindelijk in alle wijken van Doetinchem plaats te laten vinden. In november gaat de eerste valpreventietraining van start die wordt verzorgd door een buurtsportcoach. Mensen die angst hebben om te vallen en gemiddeld 70 jaar of ouder zijn, kunnen deelnemen aan deze training. Gedurende 12 weken wordt er in groepsverband gewerkt aan bewustwording, kennis en vaardigheden rond het voorkomen van een val. Hierbij komen kracht- en balansoefeningen aan bod, maar ook wordt er geoefend met vallen en opstaan. Na de training van 12 weken worden de deelnemers begeleid naar structureel beweegaanbod bij een sportvereniging of -aanbieder.

Waar en wanneer
Periode: Woensdag 7 november 2018 t/m woensdag 6 februari 2019
Tijd: 09.00 tot 10.00 uur
Locatie: Budo Instituut Kiryoku, De Bongerd 6 te Doetinchem
Kosten: € 48,- voor 12 weken

In het voorjaar van 2019 gaat er een nieuwe valpreventietraining van start, wederom op De Huet, die voornamelijk bedoeld is voor mensen van gemiddeld 55 jaar of ouder en graag valtechnieken onder de knie willen krijgen om een val op latere leeftijd te voorkomen.

Meer informatie?
Neem contact op met Martine Steijvers via m.steijvers@sportservicedoetinchem.nl of 06 24 89 91 52 of vraag uw huisarts.