Verenigingen en corona

De coronacrisis heeft veel gevolgen voor de sportverenigingen. Lees hier de laatste informatie over de regelingen, activiteiten en voorbeelden waar u als vereniging aan moet denken.

Onlangs is bekend gemaakt dat de maatregelen vanwege het Coronavirus die van kracht waren zijn verlengd tot en met 28 april. Dit heeft ook voor sport en sportevenementen gevolgen. Hieronder de belangrijkste daarvan voor u op een rij:

  • Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht; 
  • Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats. Voor informatie over het vroegtijdig stopzetten van competities, verzetten van toernooien en evenementen, kunnen sportverenigingen contact opnemen met hun sportbond;
  • Er vinden in ieder geval tot en met 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats in de openbare ruimte;
  • Voor sporten in de openbare ruimte geldt dat de groep uit niet meer dan 2 personen mag bestaan met in achtneming van de inmiddels bekende maatregelen zoals 1,5 meter afstand;

Noodloket voor sportverenigingen

Het ministerie van Economische Zaken heeft vrijdag de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro.

De tegemoetkoming is een gift van het Rijk en hoeft niet terugbetaald of verantwoord te worden. Er geldt wel een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen.

Verder is het een vereiste dat er een eigen fysieke locatie is. Ook moet de te verwachten omzetdaling voor de periode 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste €4.000 zijn, net als de te verwachten vaste lasten in dezelfde periode.

Aanvragen tegemoetkoming

Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona.
Klik hier voor een volledig overzicht van de voorwaarden: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden


Huren gemeentelijke sportaccommodaties

De gemeente Doetinchem en Buha hebben besloten dat de huurgelden van de gemeentelijke binnensportaccommodaties worden geannuleerd voor de periode dat er niet gesport kan worden. Huurt uw vereniging van Stichting Sport en recreatie Wehl, Stichting de Pol Gaanderen, Saza, Rozengaarde of de Pokkershutte? Zij volgen hierin hun eigen beleid.

Voor de huren van de buitensportaccommodaties zijn er nog geen veranderingen. De gemeente Doetinchem houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten. Zodra er meer duidelijk is over de lijn die hierin gevolgd zal worden, worden de verenigingen hierover geïnformeerd.


Houd binding met uw leden en sponsoren

Het is van groot belang om juist nu in contact te blijven met je leden. Zorg dat leden weten wat er in de vereniging speelt en voor welke vragen de club staat. Communiceer eventuele keuzes t.a.v. contributie-inning of onderhoud met leden. Denk na over leuke challenges of stel materialen beschikbaar. Help ook de sponsoren door hun aanbod in coronatijd onder de aandacht van leden te brengen. Denk er als vereniging over na hoe u in contact blijft met uw leden. Bent u op zoek naar mogelijkheden? Neem contact met ons op en wij denken graag met u mee.

Denkt u ook aan uw sponsoren? Voor veel bedrijven zijn dit zware tijden. Dit is misschien juist het moment om wat terug te doen voor uw sponsoren. Straks heeft u hen ook weer hard nodig. Kunnen uw leden nog gebruik maken van de diensten van de sponsoren? Ga met hen in gesprek en breng dit extra onder de aandacht.

Sportservice Doetinchem annuleert activiteiten

Door de ontwikkelingen rondom de coronacrisis is Sportservice Doetinchem genoodzaakt alle activiteiten die tot en met juni op de planning stonden te annuleren. De volgende activiteiten komen hiermee te vervallen voor de verenigingen:

  • Open dag voor verenigingen;
  • Themabijeenkomst ‘De gezonde sportomgeving’;
  • Kies je Sport;
  • Schoolsporttoernooien (alle resterende toernooien);
  • Citybeach;
  • Fietsival.

Deze activiteiten komen terug in de activiteitenkalender van het volgende sportseizoen.


Veelgestelde vragen: Corona en sport

Sinds de maatregelen rondom het coronavirus van kracht zijn, heeft dit ook direct veel gevolgen voor de sportverenigingen. NOC*NSF heeft de meest gestelde vragen gebundeld. Klik hier voor een overzicht van de meest gestelde vragen Corona en sport: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Verenigingsondersteuning gaat door!

Ondanks de coronacrisis staan wij gewoon voor u klaar. Heeft u een vraag hoe u om moet gaan met deze ontwikkelingen, of wellicht komt u aan zaken toe die de afgelopen periode zijn blijven liggen? Neem gerust contact met ons op. Er zijn voldoende mogelijkheden om met elkaar in contact te komen. Wij werken vanuit huis, maar staan uiteraard open voor overleg, ondersteuningsvragen of sparren graag even met u mee over lopende vraagstukken.

Neem hiervoor contact op met Manon Zwakenberg via m.zwakenberg@sportservicedoetinchem.nl of telefonisch via 06-41887706.