Verenigingsconsulent staat klaar voor de sportverenigingen in de gemeente Doetinchem!

Verenigingsconsulent Mike BouwmeesterDe gemeente Doetinchem wil een actieve en gezonde leefstijl bereiken onder alle inwoners en neemt daarom deel aan het landelijke programma Sport en Bewegen in de Buurt. Sportservice Doetinchem is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit programma.

In september zijn vijf Buurtsportcoaches aangesteld die de komende jaren, onder de vlag ‘Doetinchemin Vorm’, actief aan de slag gaan om inwoners van Doetinchem, Gaanderen en Wehl te stimuleren in een actieve en gezonde levensstijl.

In de Doetinchemse sportwereld is een belangrijke rol weggelegd voor sportverenigingen. Het besturen van een sportvereniging wordt steeds lastiger. Aan de ene kant vragen maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer professionaliteit, deskundigheid en ondernemerschap van de sportbestuurder en vrijwilligers. Anderzijds wordt meer en meer een beroep gedaan op de maatschappelijke rol van de sportvereniging.

Verenigingsconsulent

Om sportverenigingen te ondersteunen in deze rol is Mike Bouwmeester aangesteld als verenigingsconsulent. Mike is het eerste aanspreekpunt voor sportverenigingen. Hij ondersteunt de sportverenigingen op organisatorisch en beleidsmatig niveau.

Doel van deze ondersteuning is het verbeteren van de interne organisatie, vergroten van de deskundigheid en het beter benutten van kansen in de omgeving van de vereniging. Naast themabijeenkomsten en adviestrajecten zal hij ook uitvoering geven aan de Nationale Sportweek in Doetinchem; voor verenigingen hèt evenement om inwoners kennis te laten maken met verschillende soorten sport en sportaanbieders.

Themabijeenkomsten Sponsoring

De eerste themabijeenkomst gaat over sponsoring en wordt aanstaande woensdag 20 november gehouden! Mike neemt, samen met expert Allard Jongsma, sportverenigingen in Doetinchem mee om te achterhalen wie ze zijn en waar ze voor staan. Wilt u meer informatie over deze bijeenkomst of over het werk van de verenigingsconsulent, dan kunt u per e-mail (m.bouwmeester@sportservicedoetinchem.nl) of tel, 06-41887706 contact opnemen.