Ontwikkelingen Sportraad

De Sportraad gemeente Doetinchem geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente en het college van Burgemeester & Wethouders. Gedurende het jaar komt de Sportraad meerdere malen bijeen om te praten over diverse ontwikkelingen in de sport en binnen de gemeente. Middels deze pagina wordt u geïnformeerd over de diverse adviezen die de Sportraad heeft gegeven.

Sportvisie Doetinchem in Vorm

Onlangs heeft de gemeente Doetinchem een nieuwe sportvisie geschreven: 'Doetinchem in Vorm'. De Sportraad heeft tijdens dit traject een gevraagd advies gegeven aan het college van Burgemeester & Wethouders. Dit document is besproken in het college.

Klik hier voor de reactie van de Sportraad op de sportvisie

Klik hier voor de antwoordbrief van de gemeente betreffende het advies op de sportvisie

Zodra er meer bekend is wordt u middels deze pagina ook geïnformeerd over de ontwikkelingen betreffende het sportbedrijf.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande informatie of over andere lopende zaken nog vragen, neem dan gerust contact op met de Sportraad via sportraad@doetinchem.nl.