Sport en Corona in Doetinchem

Sport en Corona in Doetinchem

Mogelijkheden om te sporten. Update 01-06-2020.

Met het versoepelen van de maatregelen per 11 mei is het voor alle leeftijdsgroepen weer mogelijk om te sporten. Hierbij moeten we de protocollen die voor de sport zijn opgesteld in acht worden gehouden. Hierin staat onder andere:

  • Er mag alleen buiten gesport worden: sportscholen, clubhuizen, kleedkamers en kantines moeten gesloten blijven.
  • Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar sporten onder begeleiding. Tijdens trainingen hoeven zij zich niet te houden aan de 1.5 meter afstand.
  • Volwassenen mogen weer sporten bij verenigingen en in de openbare ruimte met in achtneming van de 1.5 meter afstand.
  • Het uitvoeren van contactsporten is niet toegestaan en wij adviseren de sportverenigingen om het advies van de bonden op te volgen voor het aanbieden van de sport
  • Er zijn geen maximum aantallen aan de groepsgrootte gesteld, het is van belang dat de 1.5 meter afstand gehandhaafd wordt en dat deze controleerbaar is.

Klik hier voor een overzicht van de protocollen die zijn opgesteld door noc*nsf en de VSG: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten-v3.pdf

Binnensport naar buiten

Het is nog niet toegestaan om binnen te sporten. Uiteraard willen we de binnensportverenigingen ook de kans bieden om hun aanbod buiten te organiseren. Enkele binnensportaanbieders hebben een eigen buiten terrein, waar ze aanbod kunnen organiseren. Ook zijn er op de diverse sportparken bij de buitensportverenigingen nog mogelijkheden om aanbod aan te bieden. Heeft u als binnensportvereniging nog geen buitenlocatie gevonden, dan denken wij graag met u mee.

Opstarten sportaanbod: Invullen checklist verplicht

Sportaanbieders die willen beginnen met het opstarten en organiseren van sportactiviteiten voor alle leeftijden vragen we om een checklist in te vullen. Zodat wij een overzicht kunnen maken door wie er op welke momenten wordt gesport en waar dit gebeurt. De checklist vind je via https://www.formdesk.com/sportservicedoetinchem/opstarten-sportaanbod. In principe kan het sportaanbod worden opgestart na het invullen van de checklist. Indien er vragen zijn nemen wij contact op met de aangegeven contactpersoon.

Desinfectie

Neem als vereniging voldoende voorzorgsmaatregelen om de hygiene maatregelen zo goed mogelijk in acht te houden. Landelijk is er natuurlijk een aardige run ontstaan op de aanschaf van desinfectiemiddelen. In Doetinchem zijn er organisaties met voldoende voorraad om de verenigingen hierin te voorzien. Een van deze organisaties is doseer.nl. Door telefonisch of per e-mail contact met hen op te nemen kunt u deze middelen bestellen.

Communicatie

Om de richtlijnen die gelden rondom de corona maatregelen zichtbaar te maken heeft NOC*NSF samen met Vereniging Sport en Gemeenten materiaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden door gemeenten, sportparken en sportaanbieders. Er is een set posters, flyers en enige signing ontwikkeld met richtlijnen op basis van het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd. De materialen zijn vergelijkbaar met die u op dit moment ook in bijvoorbeeld supermarkten kunt zien hangen. Het doel hiervan is dat doelgroepen hun accommodatie snel en makkelijk ‘coronaproof’ kunnen maken en duidelijk kunnen zijn naar leden, ouders en andere stakeholders. De visuals zijn sportgeneriek, zodat alle bonden, clubs en andere sportaanbieders het kunnen delen en gebruiken.

Via onderstaande link kunnen de diverse posters en signings gedownload worden (Onderaan de site vindt u een link naar de PDF bestanden): https://sportengemeenten.nl/coronaproof-sporten-posters-flyers-en-signing-verzoek-te-verspreiden-onder-sportverenigingen-in-uw-gemeente/

Ondersteuning nodig?

Wij kunnen ons voorstellen dat de nieuwe maatregelen ook nog veel vragen oproepen, wat wel en niet mogelijk is. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden over de gestelde maatregelen? Kijk dan in het overzicht van veelgestelde vragen op: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Heeft u vragen over het opstarten van het aanbod in de gemeente Doetinchem? Neem dan contact op met Manon Zwakenberg via e-mail: m.zwakenberg@sportservicedoetinchem.nl of telefonisch via 06-41887706.