Sport en Corona in Doetinchem

Sport en Corona in Doetinchem

Sporten voor alle doelgroepen weer mogelijk. Update 31-08-2020.

Met de geldende maatregelen is het voor alle leeftijdsgroepen weer mogelijk om te sporten. Dit is zowel binnen als buiten weer toegestaan. Hierbij moeten we de protocollen die voor de sport zijn opgesteld in acht worden gehouden. Hierin staat onder andere:

  • Tijdens het uitoefenen van de sport is het niet nodig de 1.5 meter afstand te bewaren. 
  • Volwassenen vanaf 18 jaar dienen buiten de sportbeoefening 1.5 meter afstand te houden.
  • Kleedkamers mogen weer worden gebruikt, maar ook hier dient 1.5 meter afstand te worden gehouden. Er is daarom een maximum aantal sporters toegestaan in de kleedkamer. Dit staat op de deuren aangegeven.  
  • Er zijn geen maximum aantallen aan de groepsgrootte gesteld, het is van belang dat de 1.5 meter afstand gehandhaafd wordt en dat deze controleerbaar is.

Klik hier voor een overzicht van de protocollen die zijn opgesteld door noc*nsf en de VSG: https://nocnsf.nl/sportprotocol

Binnensporten

Vanaf 31 augustus zijn alle gymzalen en sporthallen in de gemeente Doetinchem voorzien van voldoende ventilatiemogelijkheden, zodat het voor alle gebruikers weer mogelijk is gebruik te maken van de zalen. Het reserveren van de zalen loopt via de normale wegen. De verhuurder hanteert mogelijk aanvullende maatregelen, welke gebruikers van hen ontvangen.

Gebruik kantine

In de kantine gelden de regels zoals deze ook voor de horeca gelden. Dit betekent dat de volgende onderdelen verplicht zijn, met in achtneming van 1.5 meter afstand:

  • Reserveren
  • Placeren
  • Gezondheid checken
  • Registreren van contactgegevens

Toeschouwers bij activiteiten

Het algemene uitgangspunt is: Probeer publiek zoveel mogelijk te beperken. Toeschouwers zijn toegestaan bij wedstrijden, met inachtneming van de 1.5 meter afstand. Daarbij zijn er maximum aantallen toegestaan per sector (100 voor binnensport, 250 voor  buitensport, zie protocol verantwoord sporten), zonder dat reservering verplicht is. Bij meer bezoekers geldt een reserveringsplicht. Tevens dienen alle bezoekers geplaceerd te worden.
Let op: Wanneer een team is uitgespeeld en nog wel op de club aanwezig is, worden zij meegeteld als toeschouwer.

Desinfectie

Neem als vereniging voldoende voorzorgsmaatregelen om de hygiene maatregelen zo goed mogelijk in acht te houden. Landelijk is er natuurlijk een aardige run ontstaan op de aanschaf van desinfectiemiddelen. In Doetinchem zijn er organisaties met voldoende voorraad om de verenigingen hierin te voorzien. Een van deze organisaties is doseer.nl. Door telefonisch of per e-mail contact met hen op te nemen kunt u deze middelen bestellen.

Communicatie

Om de richtlijnen die gelden rondom de corona maatregelen zichtbaar te maken heeft NOC*NSF samen met Vereniging Sport en Gemeenten materiaal ontwikkeld dat gebruikt kan worden door gemeenten, sportparken en sportaanbieders. Er is een set posters, flyers en enige signing ontwikkeld met richtlijnen op basis van het Protocol verantwoord sporten kinderen en jeugd. De materialen zijn vergelijkbaar met die u op dit moment ook in bijvoorbeeld supermarkten kunt zien hangen. Het doel hiervan is dat doelgroepen hun accommodatie snel en makkelijk ‘coronaproof’ kunnen maken en duidelijk kunnen zijn naar leden, ouders en andere stakeholders. De visuals zijn sportgeneriek, zodat alle bonden, clubs en andere sportaanbieders het kunnen delen en gebruiken.

Via onderstaande link kunnen de diverse posters en signings gedownload worden (Onderaan de site vindt u een link naar de PDF bestanden): https://sportengemeenten.nl/coronaproof-sporten-posters-flyers-en-signing-verzoek-te-verspreiden-onder-sportverenigingen-in-uw-gemeente/

Ondersteuning nodig?

Wij kunnen ons voorstellen dat de nieuwe maatregelen ook nog veel vragen oproepen, wat wel en niet mogelijk is. Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden over de gestelde maatregelen? Kijk dan in het overzicht van veelgestelde vragen op: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen

Heeft u vragen over het opstarten van het aanbod in de gemeente Doetinchem? Neem dan contact op met Manon Zwakenberg via e-mail: m.zwakenberg@sportservicedoetinchem.nl of telefonisch via 06-41887706.