Sportsubsidies

De gemeente Doetinchem kent drie subsidiemogelijkheden waarmee sportverenigingen ondersteund kunnen worden om actief met de sport bezig te zijn. Onderstaand kunt u de mogelijkheden lezen. Bij enkele subsidies wordt u doorgelinkt naar het digitale loket van de gemeente waar u de voorwaarden kunt lezen en de aanvraagformulieren kunt downloaden. 

Deelnamesubsidie

De deelnamesubsidie kan worden aangevraagd door verenigingen met jeugdleden of leden met een beperking. In de ‘Uitvoeringsregeling deelnamesubsidies'  kunt u de voorwaarden lezen waaronder u de deelnamesubsidie ontvangt. In het digitale loket kunt u ook het aanvraagformulier downloaden.

Meedoenarrangement

Als u een laag inkomen heeft, kan dat soms lastig zijn. Daarom is er het Meedoenarrangement. Via deze regeling kunt u bepaalde kosten (gedeeltelijk) vergoed krijgen. In het 'Meedoenarrangement' kunt u de voorwaarden lezen waaronder u de subsidie ontvangt. Het Meedoenarrangement heeft een gevarieerd aanbod voor inwoners om mee te doen aan de samenleving. Het aanbod is onderverdeeld in drie onderdelen:

  • Sport en cultuur (bijvoorbeeld zwemles of bezoek aan een theater)
  • Educatie (bijvoorbeeld schoolmateriaal of een workshop gezond koken)
  • Welbevinden (bijvoorbeeld een dagje uit)

Incidentele subsidies

In de ‘Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten'  kunt u de voorwaarden lezen. Ook kunt u in het digitale loket het aanvraagformulier downloaden. Dit aanvraag formulier is te vinden onderaan de pagina.

Waarderingsbijdrage clubaccommodaties

Wanneer een vereniging voor meer dan € 15.000,- investeert in de accommodatie komt de vereniging wellicht in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 5.000,- . Meer informatie kunt u lezen in de ‘Uitvoeringsregeling investeringssubsidies in clubaccommodaties’.