Sportsubsidies

Iedere vereniging kan diverse subsidies aanvragen beschikbaar gesteld door zowel de gemeente Doetinchem, de provincie als de overheid. Hierbij valt te denken aan subsidies voor deelname, aanpassingen aan de accommodaties of het in beweging brengen van kwetsbare doelgroepen. Benieuwd welke subsidies er beschikbaar zijn voor jullie vereniging? Wij informeren graag en helpen bij de gewenste aanvragen.

De gemeente Doetinchem kent drie subsidiemogelijkheden waarmee sportverenigingen ondersteund kunnen worden om actief met de sport bezig te zijn. Onderstaand kunt u de mogelijkheden lezen, waarna wij u graag doorverwijzen naar de website van de gemeente Doetinchem voor eventuele voorwaarden en aanvraagmogelijkheden.

Deelnamesubsidie

Biedt u als vereniging of organisatie activiteiten voor de jeugd of mensen met een beperking aan? De deelnamesubsidie is bedoeld voor verenigingen en stichtingen die activiteiten aanbieden voor jeugdleden van 5 t/m 17 jaar en mensen met een beperking (ongeacht leeftijd) woonachtig in Doetinchem. Verenigingen dienen voor 1 september een aanvraag in te dienen.

Klik hier voor het aanvraagformulier: https://www.doetinchem.nl/home/regelen_46502/product/subsidie-deelname_943.html

Subsidie evenementen

De gemeente heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor evenementen die worden georganiseerd binnen de gemeente Doetinchem. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen grote evenementen en kleinschalige culturele of sportevenementen.

Bekijk hier de mogelijkheden voor het aanvragen van een subsidie voor evenementen: https://www.doetinchem.nl/home/regelen_46502/product/subsidie-evenementen_945.html

Waarderingsbijdrage clubaccommodaties

Wanneer een vereniging voor meer dan € 15.000,- investeert in de accommodatie komt de vereniging wellicht in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 5.000,- Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk op het terrein van sport, cultuur of vrijetijdsbesteding die investeren in nieuwbouw, verbouw of grootschalige inrichting van hun accommodatie.

Deze regeling is niet van toepassing op verenigingen of stichtingen die een gemeentelijke accommodatie huren en daarvoor een huur betalen die beneden de kostprijs ligt.

Klik hier voor meer informatie over deze subsidie: https://www.doetinchem.nl/home/regelen_46502/product/subsidie-clubaccommodaties_1413.html

Meedoenarrangement

Voor inwoners uit de gemeente Doetinchem wordt het meedoenarrangement ter beschikking gesteld. Via deze regeling kunnen inwoners bepaalde kosten (gedeeltelijk) vergoed krijgen, gericht op sport en cultuur, educatie of welbevinden.

Als vereniging kunt u uw aanbod opvoeren binnen het aanbod van het meedoenarrangement. Dit biedt inwoners de mogelijkheid een lidmaatschap op deze wijze te financieren, zodat het voor hen mogelijk is om te sporten.

Kijk voor de mogelijkheden en voorwaarden op www.meedoenarrangement.nl