Themabijeenkomsten

Jaarlijks organiseert Sportservice Doetinchem meerdere themabijeenkomsten voor diverse doelgroepen uit de verenigingen, zoals bestuurders, trainers/coaches of specifieke commissies. Het scholen van vrijwilligers, het uitwisselen van specifieke kennis en het ontmoeten van collega-verenigingen staat hierbij centraal.

Afhankelijk van de behoefte van de verenigingen, die is opgehaald middels de ambitiemonitor, of recente ontwikkelingen in de sport of op lokaal niveau, worden de onderwerpen bepaald. Heeft u als vereniging behoefte aan meer informatie over een bepaald onderwerp, of wilt u trainers laten bijscholen voor een specifieke doelgroep, laat dit ons weten.

De volgende webinars worden de komende periode gratis aangeboden. Download onderstaand document, lees meer over de verschillende webinars en de wijze van aanmelden!

Onderwerp Datum Datum
- - -
- - -
- - -
-   - -
- - -
- - -

Uitnodigingen voor de diverse themabijeenkomsten worden verstuurd naar de secretaris van de vereniging en zijn opgenomen in de verenigingsnieuwsbrief van Sportservice Doetinchem. Deze verschijnt één keer per zes weken. Ontvangt u deze nieuwsbrief nog niet? Meld u dan hier aan.