Valpreventie

In de Achterhoek is een toename van de vergrijzing te zien en daarnaast blijven ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen wat de kans op vallen vergroot. Om vallen te voorkomen of te leren vallen is een valpreventietraining zeer zinvol. Sportservice Doetinchem start daarom ook dit jaar een valpreventietraining.

Vanaf begin november start een nieuwe valpreventietraining die wordt verzorgd door een buurtsportcoach. Mensen die angst hebben om te vallen of graag handvaten willen om vallen op latere leeftijd te voorkomen, kunnen deelnemen aan deze training. Gedurende 10 weken wordt er in groepsverband gewerkt aan bewustwording, kennis en vaardigheden rond het voorkomen van een val. Na de training van 10 weken worden de deelnemers begeleid naar structureel beweegaanbod bij een lokale sportaanbieder.

Valpreventietraining
Periode: vanaf begin november 2020 tot eind januari 2021

Waar: Bij aanmelding voor de training dient u een eerste en een tweede voorkeur aan te geven op basis van de volgende vier opties:

  • Dinsdag 14.30-15.30 uur, Lohmanlaan (Overstegen)
  • Woensdag 09.00-10.00 uur, Wolborgenmate (De Huet)
  • Donderdag 12.30-13.30 uur, KBC Wehl (Wehl)
  • Donderdag 14.30-15.30 uur, Ottawastraat (De Hoop)

Wij proberen iedereen bij zijn/haar eerste voorkeur te kunnen plaatsen. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Kosten: 10 weken programma voor € 40,- (deze training is opgenomen in het Meedoen Arrangement).

Aanmelden
U dient zich voor de training aan te melden. Neem daarvoor contact op met Martine Steijvers via m.steijvers@sportservicedoetinchem.nl of via 06 24 89 91 52.

Aanmelden voor de training kan tot uiterlijk 21 oktober 2020.